Bouwstenen: activiteiten in de gemeente Bouwstenen: activiteiten in de gemeente
De protestantse gemeente Menaam wil een levende gemeente zijn. Dat betekent dat er - naast de kerkdiensten - ook diverse activteiten worden georganiseerd. 

'Bouwstenen' is de naam van het programmaboekje met activiteiten die plaatsvinden binnen de protestantse gemeente Menaam. Voor kinderen, tieners, volwassenen en ouderen zijn er volop mogelijkheden om te groeien in geloof. Op die manier kunnen we samen gemeente zijn en kunnen we groeien in de relatie met elkaar en met God.

Voorwoord Bouwstenen 2018-2019 "Een goed gesprek"
 
Onze plaatselijke gemeente sluit aan bij het jaarthema van de landelijke kerk “Een goed gesprek”. Wat betekent een goed gesprek? Het is belangrijk om binnen de familie “on speaking terms” te zijn. In werksituaties moeten de afspraken helder zijn. In geloofstaal heeft een goed gesprek met meer te maken dan gesproken woorden.

“Benedictus” is latijn voor “goede woorden”. Het is de zegen van God. Hij zegent ons. Hij zegent ons met de woorden: het beste voor u. Dat is wat Hij ons wil geven. Als mensen verlangen we ernaar te worden gezegend. Het is een zegen als mensen te spreken zijn over je. We willen gezien zijn en we vinden het fijn als we een bijdrage leveren aan een betere samenleving en een beter zijn met elkaar.

Jaren geleden was ik bij de Klaagmuur in Israël. Ik stond als Christen op een kruispunt in mijn leven. In gebed vroeg ik aan God: “wat moet ik doen”? Ik kreeg de volgende gedachte: “doe als Ik”.

Wat doet God? Hij stelt zich in de Bijbel aan Mozes voor met de woorden “Ik ben”. Zo begreep ik het antwoord. Het is de opdracht er te zijn. Je kunt er met woorden zijn voor een ander. Maar ook in het delen van de stilte met de ander kun je er zijn. Je kunt er zijn met muziek. Door te zingen of door het bespelen van een instrument kunnen we er zijn voor elkaar. Je kunt er voor iemand zijn. Soms vraag je je af wat je voor de ander kunt doen. Je voelt je machteloos. Je kunt de problemen van anderen vaak niet oplossen. Maar gewoon een luisterend oor is genoeg. Een goed gesprek is de arm om iemands schouder.

Een goed gesprek is de kracht van het Woord van God. Waar God spreekt gebeurt iets. Hij schept. Hij creëert. Hij maakt nieuw. Gods Woord is Jezus Christus. Jezus is Liefde. God toont ons Zijn liefde van mens tot mens. Hij legt alles wat ons bedreigt het zwijgen op. Hij bemoedigt ons en Hij zegent ons. We hopen komend seizoen op vele wijzen met elkaar tot een goed gesprek te komen. We hopen dat u mee doet met de activiteiten die we u als gemeente aanbieden en die in deze nieuwe gids voor het winterwerk staan: “Bouwstenen 2018-2019”.

Ds Jeroen van Olffen.
September 2018
terug