Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Heel veel jaren terug heeft de toenmalige vrouwenvereniging van onze kerk het verjaardagsfonds opgericht. Maar het ledenbestand wordt steeds kleiner, omdat er mensen overlijden en nieuw ingekomenen niet wordt gevraagd of ze ieder jaar met hun verjaardag een vrije bijdrage willen geven.

De dames Tine Bokma, Ytsje Douma, Annie Tjalsma, Lieuwkje Giesing en Geartsje Eenling en de heer Yde van der Meer hebben allemaal een route bij de jarigen langs. Vanwege de coronatijd zijn de bezoekjes voorlopig stilgelegd.

Van het verjaardagsfonds zijn al heel veel mooie projecten betaald, zoals de spots op het orgel, overgordijnen in de consistorie, de kerkkleden en inventaris voor het voormalige keukentje en onlangs zijn er nieuwe spots op de kerktoren geplaatst. De kerkrentmeesters geven meestal aan wat er nog nodig is en het verjaardagsfonds helpt zo nodig met het geld dat wij hebben gespaard met de vrije bijdragen van onze jarigen. Mocht u ook willen dat er iemand na uw verjaardag langskomt met een envelopje met kaartje, wilt u zich dan opgeven? Opgave via het opgaveformulier in de Bouwstenen. 
terug