Uistapje ouderen 70+ Uistapje ouderen 70+
We willen graag dit jaar als nieuwe activiteit een uitstapje organiseren voor de gemeenteleden onder ons vanaf 70 jaar.

We gaan een leuke dag organiseren, bv. een boottochtje, een museumbezoek oid. Dit uitstapje zal rond mei-juni worden georganiseerd, t.z.t. hoort u meer hierover in het kerkblad.

Lijkt het u leuk om samen er op uit te gaan geeft u zich dan zeker alvast op via het opgave formulier!
 
Running dinner Running dinner
Na de enthousiaste reacties van de deelnemers van afgelopen jaar willen we  vanuit de diaconie graag opnieuw een Running Dinner organiseren. Het elkaar ontmoeten, samen rondom de tafel met elkaar in gesprek gaan, bij ieder thuis in een gezellige sfeer, zijn de hoofd ingrediënten van deze activiteit.
lees meer »
 
Kerkelijke bijdrage en belasting Kerkelijke bijdrage en belasting
Al uw giften aan de kerk komen in aanmerking komen voor belastingaftrek. Wist u dat u door uw bijdrage op te geven aan de Belastingdienst u meer kunt geven voor hetzelfde geld? Als gemeente krijgen we dan meer geld binnen en dat is in ons aller belang, gezien het teruglopend aantal gemeenteleden/bijdragen via Kerkbalans.
 
lees meer »
 
Schuldhulpmaatjes Schuldhulpmaatjes
Het schuldhulpproject is een project waarvoor we gemeenteleden zoeken die kortgezegd ‘maatje’ willen zijn van mensen met problemen die vaak van financiële aard zijn. Als maatje geef je weer hoop dat het goed kan komen. 
lees meer »
 
Menaam Tesaam Menaam Tesaam
Menaam Tesaam is ontstaan in 2015 en wil graag ouderen in contact met elkaar brengen. Verschillende partijen binnen Menaam zagen dat er steeds minder ontmoetingsplekken zijn in Menaam.
lees meer »
 
Inloopmiddag vluchtelingen Inloopmiddag vluchtelingen
In 2016 willen we wederom een inloopmiddag organiseren, maar dit keer samen met de diaconie van Dronrijp en de vluchtelingen die daar wonen. Voor deze middag zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die hierbij de diakenen willen ondersteunen.
lees meer »
 
Vluchtelingenhulp Menameradiel Vluchtelingenhulp Menameradiel
Er is een fonds opgericht voor vluchtelingen waar in bijzondere gevallen een beroep op kan worden gedaan inzake huisvesting, het zgn. “Irene Langendijk-potje”. Verschillende diaconieën uit de gemeente Waadhoeke hebben zich bij dit fonds aangesloten.
lees meer »
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Heel veel jaren terug heeft de toenmalige vrouwenvereniging van onze kerk het verjaardagsfonds opgericht. Van het verjaardagsfonds zijn al heel veel mooie projecten betaald. 
lees meer »
 
Viering Heilig Avondmaal thuis Viering Heilig Avondmaal thuis
Wilt u tijdens de Avondmaalsvieringen graag meedoen, maar bent u door ziekte of handicap niet in staat aan de kerkdienst deel te nemen, dan brengen wij graag de wijn en het brood bij u thuis.
lees meer »
 
Ophaaldienst kerkdienst Ophaaldienst kerkdienst
Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn of om andere redenen niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.
lees meer »
 
Bezoekdienst Bezoekdienst
Er is een bezoekdienst actief in onze gemeente. Langdurig zieken en vaak ook ouderen worden regelmatig bezocht door gemeenteleden van onze kerk om zo het contact met de gemeente te onderhouden.
lees meer »
 
Missionair gemeente-zijn Missionair gemeente-zijn
Ik wil niet naar een studiekring… Ik ben meer een “doener”. Welkom op de avond voor missionair gemeente-zijn. 
lees meer »
 
Beluister... Beluister...