Gemeenteavond 23 november Gemeenteavond 23 november

I.v.m. de beperkende maatregelen heeft de kerkenraad besloten om de gemeenteavond van 23 november niet door te laten gaan. 

De begrotingen 2021 voor diaconie en kerkrentmeesters liggen op de zondagen 15 en 22 november 2020 ter inzage in de consistorie van onze kerk. Mocht u op een ander tijdstip de begrotingen willen inzien, belt u dan met (waarnemend) scriba Paulien de Vries: 0518-452382.

terug