Samen zijn we kerk

Samen zijn we kerk

Op dit moment steunt de Diaconie het project van Modavië van Kerk in Actie.

Fryslân foar Moldavië van Kerk In Actie. De volgende projecten worden gesteund:

  • Bethania – opvang voor kinderen en ouderen;
  • Molovan Christian Aid (MCA) – kerken ondersteunen bij diaconale initiatieven, jongeren trainen om ouderen te helpen;
  • Homecare – verlenen van thuiszorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en kennis delen;
  • Youth for Christ – opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren om hen te laten weten dat ze geliefd zijn en betrokkenheid over en weer vergroten.
     

Wilt u ons steunen . Maak uw gift over op IBAN: NL20 INGB 0003 1286 86

tnv.: Diaconie Protestantse Gemeente Menaam ovv “Gift Moldavië”.
Alvast hartelijk bedankt.  

terug