zo 28 jul 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Ontmoetingsdienst
Organist: Mevrouw J. Bakker-Reitsma

Zondag 28 juli is de eerste ontmoetingsdienst. We heten Ankie van der Ploeg hartelijk welkom. Zij zal haar passie met ons delen. (Zie inleidende tekst). Haar passie zijn klankschalen. Ze zal ze meenemen, er iets over vertellen en mogelijk ook iets laten horen. We komen even in een andere wereld. Voor even komen we in andere sferen. Het trilt en het vibreert. God schept. Zijn spreken is trillen. David schrijft erover in psalm 150. De klinkende bekkens en de slaande cimbalen. Organist is mevrouw Jetske Bakker-Reitsma. Lector is mevrouw Antje Bootsma-Dijkstra. Ouderling van dienst is mevrouw Aaltje Dijkstra. Aansluitend op de dienst en de kennismaking met mevrouw Van Der Ploeg-Kadijk is er koffiedrinken. 

terug