zo 15 dec 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
3e Advent Viering Heilig Avondmaal
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 15 december   Derde Advent
Vanmorgen hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Aanvang van de eredienst is 09.30 uur. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is de heer A.de Boer. Ouderlingen zijn mevrouw A. Idsinga-Baarda en de heer D. Dikland. Lector is de familie Coster. Vanmorgen is er kindernevendienst. De kinderen blijven boven in hun eigen ruimte. De kinderen lezen Micha 6:1-8. Het projectthema is: God vraagt gehoorzaamheid. De Schriftlezingen in de eredienst komen uit Exodus 2,23-4,27 en Lukas 2:25-35 We horen over de ontmoeting van Mozes met God. Maar ook lezen we over de oude Simeon die Jezus ziet bij de tempel. De liturgische kleur is vanmorgen wit.
Bij de liturgische bloemschikking: Licht en Groen.
Ontvankelijk voor licht wordt hoop levend groen,
toont aarde groeikracht
Adventsgedicht:
We hopen op een nieuw begin.
De liefde wint het van de haat.
We dromen van een nieuwe wereld,
de vrede feest in elke straat.

Je kunt het voelen, horen, zien.
Het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst, drie  kaarsen branden,
want er wordt een kind verwacht.

Er is vanmorgen oppas in de kerk aanwezig voor de kleinsten. De bijzondere doelcollecte is bestemd voor “Nieuw Hydepark”, voorheen het “Roosevelthuis”, te Driebergen-Doorn.
Kerktaxi: H.de Vries
 

terug