Zondag 22 nov 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Laatste zondag van het kerkelijk jaar LET OP: Genodigden
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Deze dienst is alleen voor Genodigden, te beluisteren via Kerkoproep.nl of het Kerk radio kastje.

Gedenken ‘s morgens
De viering van zondag 22 november 2020 vindt online plaats. U kunt dus voor deze ene keer niet reserveren. U kunt de dienst meevieren via de volgende link:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21912
Ook kunnen de mensen thuis meeluisteren via de kerkradio. Er wordt een geluidsopname gemaakt voor wie geen digitale mogelijkheden heeft.

We hopen dat u voor een keer van huis uit mee zult leven met de gemeente en de gemeenteleden die het verlies van een geliefde gedenken.De viering zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de mensen die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan. De nabestaanden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
 

Samengevat: de dienst is online. Er zijn nabestaanden aanwezig. Aanvang viering: 22 november 09.30 uur. We noemen de namen, er wordt een tekst gelezen en een kaars aangestoken. De viering wordt (live) uitgezonden.

Gedenken ‘s middags
Voor iedereen is er ’s middags van 14.00-16.00 gelegenheid om een kaarsje aan te steken in het kerkgebouw. Slechts bij drukte zullen we u bij het binnengaan van de kerk vragen om even te wachten. Wanneer er ruimte is kunt u naar binnen gaan en een moment voor uzelf hebben om uw verdriet te brengen waar we in het verleden, het heden en de toekomst onze gevoelens brengen bij de Bron van ons bestaan. Dit doen we op onze eigen persoonlijke wijze.

We handhaven de voorschriften van hygiëne. Handen reinigen, en tijdens het lopen binnen doen we een mondkapje op. Wanneer u even zit in de kerk kan het mondkapje af. De muziek speelt zachtjes. Er zijn mensen aanwezig om u te woord te staan. Ze zijn er voor wie er behoefte aan zou kunnen hebben.

Wij wensen iedereen troost en kracht toe. Afscheid nemen is belangrijk. Het is deze tijd voor velen niet goed mogelijk geweest. Het is heel natuurlijk dat we daar behoefte aan hebben. We zoeken naar mogelijkheden hoe het wel kan en dit is er één van.
 

terug