Woensdag 10 mrt 2021  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Bidstond online dienst via kerkomroep.nl
Ouderling: mw. I. Dikland
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

10 maart 2021, 19.30 uur
Bidstond voor gewas en arbeid
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling van dienst: mw. I. Dikland
Diaken van dienst: mw. A. Hoeksma
Lector: mw. A. Posthumus
Schriftlezing: Zeven vette jaren, zeven magere jaren.
Kleur: rood

terug