Zondag 21 mrt 2021  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eredienst reserveren en online
Ouderling: dhr. C. Sonneveld
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

21 maart 2021, 09.30 uur
Thema: De naakten kleden
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling van dienst: dhr. C. Sonneveld
Diaken van dienst: fam. Posthumus.
Lector: mw. A. Bootsma-Dijkstra
Schriftlezingen: Johannes 15:1-8, Ik ben de ware wijnstok.
Kleur: paars

terug