Zondag 28 mrt 2021  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eredienst reserveren en online
Ouderling: Mw. A. Bakker-Smeding
Organist: Dhr. A. de Boer

28 maart 2021, 09.30 uur
Palmpasen, de hongerigen voeden.
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A.de Boer
Ouderling van dienst: mw. A. Bakker-Smeding
Diaken van dienst: mw. T. Rodenhuis
Lector: fam. D. Coster
Schriftlezing: Johannes 11. Ik ben de Opstanding en het Leven.
Kleur: paars (rood)

terug