zondag 31 oktober 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Eredienst 31 oktober 2021
Organist: dhr. A. de Boer

31 oktober 2021
NIEUWE BIJBEL ZONDAG
09.30 uur
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling:.
Diaken: mevrouw T.Rodenhuis
Lector: Anneke Posthumus
Kindernevendienst: Zacharia 3:1-10; Het visioen van de Hogepriester.  
Kleur: groen
Collecte: Beheer.

terug