zondag 23 januari 2022 om 9.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A. de Boer

23 januari 2022
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. Anne de Boer
Ouderling: dhr. Cor Sonneveld
Diaken: dhr. Bauke Veenstra
Lector: mw. Anneke Posthumus
Kleur: groen
Collecte: Missionair Werk (Kerk in, van en voor het dorp).

terug