zondag 30 januari 2022 om 9.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

30 januari 2022
09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen.
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mw. Ida Dikland.
Diaken: fam. Posthumus.
Lector: dhr. Gosse Bootsma
Kleur: groen.
Collecte: Diaconaal: Jong Protestant. (Interactief aan de slag met de Bijbel).

terug