zondag 5 juni 2022 om 09.30 uur

Pinksteren
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 5 juni 2022, 09.30 uur
Pinksteren
Voorganger: ds. J.P.van Olffen
Organist: de heer Anne de Boer
Ouderling: mevrouw Annegy Idsinga-Baarda
Diaken: mevrouw Tineke Rodenhuis
Lector: mevrouw Ytje Douma
Kindernevendienst: Handelingen 2:1-40; De Heilige Geest vervult de discipelen.
Collecte: Zending (Zuid Afrika,. Bijbel brengt arme boeren in actie)
Kleur: rood.
Er is aansluitend op de dienst Koffiedrinken.

terug