zondag 19 juni 2022 om 09.30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 19 juni 2022, 09.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: de heer Anne de Boer
Ouderling: Anneke Algra-Gillebaard
Diaken: alle diakenen.
Lerctor: Anneke Algra-Gillebaard
Kindernevendienst: Handelingen 4:1-22; De Joodse leiders ondervragen de apostelen.
Collecte: Stichting Open Doors
Kleur: wit (ivm Avondmaal)

terug