zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

OVERSTAPDIENST
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 3 juli 2022, 09.30 uur
Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: mevrouw Jetske Bakker-Reitsma
OVERSTAPDIENST
Ouderling: mevrouw Alja Bakker-Smeding
Diaken:de heer Bauke Veenstra
Lector: Ytje Douma
Kleur: groen
Aansluitend is er koffiedrinken.

terug