zondag 10 juli 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 10 juli 2022, 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A.de Boer
Ouderling: dhr. C. Sonneveld
Diaken: fam. Posthumus
Oecumenisch leesrooster: Deuteronomium 30:9-14 en Lucas 10:(21)25-37
Lector: mw. A. Bootsma-Dijkstra
Collecte: Beheer
Kleur: groen

terug