zondag 5 februari 2023 om 9.30

Zondag Werelddiaconaat
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 5 februari 2023, 09.30 uur      Zondag Werelddiaconaat
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw Anneke Algra
Lector: mevrouw Anneke Algra
Diaken: Jan Kloosterman
Collecte: Zondag Werelddiaconaat, Kerk in Actie, Pakistan. Vak training voor jongeren.
Kleur: groen
Er is tienerdienst.
Er is koffiedrinken na de dienst.

terug