zondag 8 oktober 2023 om 19.00

VESPER
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen en Kerkelijk Ondersteuner J. Stienstra-de Vries.
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 8 oktober, 19.00 uur               VESPER
Viering voorbereid door ds. J.P. van Olffen en Kerkelijk Ondersteuner J. Stienstra-de Vries.
Collecte: bestrijding onkosten.
Organist: de heer A.de Boer
Kleur: groen

terug