zo 23 jun 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Viering Heilig Avondmaal
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 23 juni gaat ds. J.P. van Olffen voor. Aanvang van de dienst is om 09.30 uur. We hopen het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Organist is de heer Anne de Boer. Lector is mevrouw Aaltje Dijkstra. Ouderling van dienst is mevrouw Annegy Idsenga-Baarda. Er is vanmorgen kindernevendienst. De kinderen gaan met elkaar in gesprek aan de hand van Lukas 8:26-39. We horen dat de demonen de strijd zullen verliezen. De bijzondere doelcollecte is vanmorgen bestemd voor Kerk-In-Actie, het werelddiaconaat. Laten we de vluchtelingen in Nigeria niet vergeten.
De liturgische kleur is vandaag wit.
 

terug