zo 30 jun 2019  om 9.30 uur
Openluchtdienst Oecumenisch Dronrijp
Organist: Met medewerking van Basile Maneka Band.

Zondag 30 juni
Op zondagmorgen 30 juni begint de openluchtdienst om 09.30 uur. Maar kom vooral op tijd want de Basile Maneka Band begint eerder te spelen om ons in de stemming te brengen. Het thema vanmorgen sluit aan op “Turks Fruit”. Wij zullen het echter hebben op de veelkleurigheid waarover we kunnen lezen in Jesaja 25 en Handelingen 2. Het Evangelie is voor alle volkeren. In deze dienst zullen ds. Jan Wielenga (PG te Dronrijp), dhr. Peter Mulder, (R.K.-parochie) en ds. Jeroen van Olffen (PG te Menaam) voorgaan. De dienst wordt voorbereid door het OOMD. Aansluitend op de dienst is er koffie. We hopen uiteraard op mooi weer. Er is een slechtweer-scenario, dus komt allen hoe dan ook. Het beloofd een prachtige swingende veelkleurige dienst te worden.
 

terug