zo 26 jan 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Eredienst
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 26 januari komen we om 09.30 uur samen in de kerk. Voorganger is ds. J.P. van Olffen.
Organist is mevrouw J. Bakker-Reitsma. Ouderling is mevrouw A. Algra-Gillebaard. Lector is mevrouw A. Algra-Gillebaard. De kerktaxi doet vanmorgen de heer H. Giesing. Er is kindernevendienst. De uitgangscollecte is diaconaal en bestemd voor JOP. Collecte jeugdwerk Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen.
 

terug