Uitnodiging Gemeenteavond Uitnodiging Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt alle leden van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 25 november 2019 om 19.45 uur in de kerk van Menaam. 
Ontvangst 19.30 uur met koffie of thee. 

Agenda
Opening door de voorzitter Ds. van Olffen
Mededelingen
Begroting 2020 Diaconie
Begroting 2020 Kerkrentmeesters
PAUZE
Beleidsplan jeugd
Presentatie door Boukje Fokkema over haar werk in Rusland
Rondvraag
Sluiting en informeel samenzijn

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Menaldum Klaas de Graaf, voorzitter Paulien de Vries – Bakker, scriba.

De begrotingen 2020 liggen vanaf 17 november ter inzage in de consistorie
terug