Zondag 4 jul 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
eredienst 4 juli- reserveren online
Ouderling: mw. A. Algra-Gillebaard
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma

4 juli, 3e zondag van de zomer
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mw. A. Algra-Gillebaard
Kleur: groen
Collecte: kerk in actie, vakantietas

terug