zondag 12 juni 2022 om 09.30 uur

Zondag Trinitatis
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 12 juni 2022, 09.30 uur
Zondag Trinitatis
Voorganger: ds. J.P.van Olffen
Organist: de heer Anne de Boer
Ouderling: mevrouw Aaltje Dijkstra
Kindernevendienst: Handelingen 3:1-10; De discipelen genezen een verlamde man.
Kleur: wit/goud.

terug