zondag 19 februari 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 19 februari 2023, 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw K. Klaver
Lector: de heer H. Douma
Diaken: de heer Bauke Veenstra
Collecte: Kerk-in-Actie, noodhulp Ethiopië.
Kleur: groen
Er is vandaag Tienerdienst.

terug