zondag 31 december 2023 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 31 december 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Diaken: Dhr. B. Veenstra
Lector: dhr. G. Bootsma
Collecte: De uitgangscollecte is voor het beheer.
Kleur: wit

terug