maandag 25 december 2023 om 09.30 uur

1e Kerstdag
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

1ste Kerstdag 25 december 09.30 uur              Thema: Zeven Herders, Acht Vorsten
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
M.m.v. “Cantare”, onder leiding van dhr. P. Lautenbach, Minnertsga.
M.m.v. enkele kinderen.
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Ouderling: dhr. C. Sonneveld
Diaken: dhr. J. Kloosterman
Lector: Alle lectoren
Collecte: Diaconaal, KIA, In actie voor kinderen in de knel.
Kleur: wit

terug