Tienerdiensten Tienerdiensten
Op zondag 30 augustus beginnen we weer met de tienerdiensten. De kinderen van 10 jaar en ouder komen direct bij het begin van de dienst in de eigen ruimte bij elkaar. De tienerdienst wordt twee- à driewekelijks georganiseerd.

Op een eigentijdse wijze bespreken we onderwerpen die met God, onszelf, in combinatie met het geloof te maken hebben. We maken daarbij geregeld gebruik van de multimedia. Aan het eind van de dienst komen we samen met de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerk. We sluiten het seizoen af met een uitstapje.

De data in het najaar zijn: 30 augustus, 27 september, 11 oktober, november, 29 november en 13 december. De verdere data worden nog bekend gemaakt via de mail of groepsapp.

We zijn nu met twee groepen tieners operationeel. Na overleg hebben we besloten om nòg een tienergroep op te starten! De nieuwe groep 7 van de basisschool gaat deze vertegenwoordigen. Met veel enthousiasme gaan we dit seizoen weer aan de slag om de tieners op een leuke, interactieve, sportieve en gezellige manier in contact te brengen met het geloof en onze gemeente.

Namens de leiding van de tienerdienst: Roel Douma, Grytsje Bouma, Annelies Stienstra en Thea Hoekstra.

 
terug