Frysk Lieteboek
09 okt 2015 Frysk Lieteboek

Friezen ‘om utens’ gezocht voor Presentatie Frysk Lieteboek in Culemborg
Een grote speurtocht is aan de gang om de Friezen buiten de provincie Friesland te vinden. Natuurlijk, het Frysk Lieteboek wordt aangeboden in de Grote Kerk van Leeuwarden op 18 april 2015, maar de presentatie voor Friezen ‘om utens’ vindt plaats een week later op 25 april 2015.
In de Grote of Barbarakerk en het hele centrum van Culemborg, centraal gelegen in het land. Een bus gevuld met deskundigen en zingende Friezen rijdt die dag naar de Lekstad. Maar hoe vinden we ze, die Friezen buiten de provincie? Elk Fries gemeentelid heeft familie, vrienden of kennissen buiten de provinciegrenzen. We doen een beroep op u. Vertel ze wat er te gebeuren staat in Culemborg. Wijs ze op de site, roep ze op te komen en ga eventueel zelf mee. Het is een volledig dagprogramma waarin vele soorten liederen, muziek en verhalen aan de orde komen.
Vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur lunch en ontmoeting, een grote Jona-tentoonstelling, daarna een feestelijke programma met veel zingen, koren en bekende Friezen in de monumentale kerk, 8 workshops in 3 ronden naar keuze in de kerk en de stad en een joyeuze afsluiting op de centrale Markt. En alle ruimte voor informatie maar ook ‘smûkens’ (gezelligheid).
Kijk voor het volledige programma: www.pknculemborg.nl. Deelname: 15 euro, aanmelden biju.hofstra@outlook.com. Giro: NL33 INHB 0003 9351 04 t.n.v. Ulbert Hofsta o.v.v. Lieteboek. Informatie in het Fries: Pietie Westdijk-Kaastra (030-2318224), pers: Rieks Hoogenkamp (0345-778855, hoogenkamp@ziggo.nl
terug