Paasweek 2016
20 mrt 2016 Paasweek 2016

Gedurende de Stille week is er iedere dag een dienst in de kerk van Menaam. Heeft u het Paasboekje niet thuis ontvangen? U kunt het boekje hier downloaden. S.v.p. het boekje meenemen naar de diensten. 

Maandag 21 maart is de eerste vesper. We komen samen om 19.30 uur in de kerk. Het thema is "reiniging". Dit thema is ook het centrale thema geworden bij het liturgisch schilderen. We hebben de woorden uit het Evangelie naar Johannes, Johannes 13:1-15, toevertrouwd aan het schildersdoek. We zien hier iemand met zijn voeten in een wasbekken staan. Wil iedereen gewassen worden door Jezus? Een intrigerende vraag is trouwens: waarom dit gebruik in de kerk niet bewaard is gebleven. Of toch wel?

Dinsdag 22 maart is de tweede vesper in deze stille of goede week. We zijn welkom in de kerk om 19.30 uur. Het thema van de vespers is: reiniging. Vanavond horen we over de reiniging van het tempelplein. Jezus laat een andere kant zien. De handel is op zich niet verkeerd...., maar niet in de tempel. In het paasweek-boekje staan vier schilderen. U kunt dit boekje ook op de website als *.pdf bestand downloaden. Het tweede schilderij wat ik nu toelicht is geschilderd door Ankie van der Ploeg. 12 voeten rechtsonder... maar één voet gaat de andere kant op: Judas. Links zien we Jezus. Verder de mensen ovceral... en nergens. Sommigen kijken toe. Anderen gaan hun eigen weg. Wie wil zich de voeten laten wassen door Jezus. Het wasbekken staat onderaan.

Woensdagavond vieren we om 19.30 uur met elkaar de Seider-viering. Seider of Seder betekent "orde". Zingend, proevend, biddend, lezend en bidden volgen we het grote verhaal. Pesach... de viering van de avond wanneer het paasfeest begint. Zou Jezus déze maaltijd gevierd hebben op de avond voordat Hij werd gevangen genomen? Er zijn wel bijzondere overeenkomsten. We eten matzes, ongezuurd brood. We proeven van de wijn. We horen over het bittere kruid, het ei, het lamsbout. (Afbeelding, Makkum 2009)

Op Witte Donderdag vieren we met elkaar Het Heilig Avondmaal. We komen samen in de kerk om 19.30 uur. Aansluitend op de viering zijn we welkom om "The Passion" te kijken in de bovenzaal van de kerk. Het derde schilderij in het paasboekje komt van Anke Visser. De leerlingen zit aan de tafel. Jezus gaat langs om hen de voeten te wassen. Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is niet gekomen om te nemen, maar om te geven. Liefde, hartjes, saam-horigheid.

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het sterven van een mens en Gods Zoon tegelijk die ons leven verandert. We lezen vanavond uit het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 18 en 19. We zingen. We zijn stil. We lezen het beklag Gods. Er zijn twee gedichten die gaan over de kruisiging. Het vierde en laatste schilderij in het Paasboekje gaat opnieuw over de voetwassing. Het is gemaakt door Jeroen van Olffen. Hij leidde de wotrkshop "Liturgisch schilderen" op 16 maart jl. Wat kunnen we zien? 11 paar voeten zijn gereinigd. Elke voet heeft iets "wits" gekregen. Één paar voeten is rood. Het bloed dat Jezus voor ons vergoten heeft. En één paar voeten is donker. Deze voeten... volgden onze Heer niet. Of toch? Het kruis werpt zijn schaduw vooruit. Het sterven. De dood. Maar ook het kruis met een witte rand. Er zal geen rouw meer zijn.

terug