Welkom bij protestantse gemeente Menaam Welkom bij protestantse gemeente Menaam
Maak kennis met de protestantse gemeente Menaam. Blijf via deze website op de hoogte van nieuws, actuele kerkdiensten en diverse activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten!
 
Orgelconcert Dirk Out Orgelconcert Dirk Out

Op vrijdag 13 maart komt de virtuoze organist Dirk Out een mooi concert geven op ons fraaie orgel!

Dirk Out was in de jaren '80 en '90 een veelgevraagd begeleider bij radio-en televisieopnamen van de NCRV. Hij maakte concertreizen door o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. In 2005 werd hij onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Van 1983 tot 2010 was Dirk Out vaste organist in de Vijverwegkerk in Bloemendaal (Radio Bloemendaal). Op dit moment speelt hij o.a. regelmatig in IJmuiden, Ermelo, Apeldoorn en Bloemendaal.

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur open. De entree bedraagt € 10,- / kinderen t/m 11 jr. € 5,-.

 
Orgel/zangmiddag Orgel/zangmiddag

Op zondagmiddag 8 maart wordt er een orgel-/zangmiddag georganiseerd met medewerking van organist Anne de Boer. Anne zal verzoeknummers spelen die ingebracht worden door de belangstellenden.

Voor wie graag gehaald en gebracht wil worden, wordt vervoer geregeld. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Douwe Douma, telefoon 0518 - 451 856 (t/m woensdag 4 maart).


Programma zondag 8 maart

  • 15.30-16.00 uur inloop met koffie/thee en evtentueel inleveren van een verzoeknummer (alleen uit het Liedboek)
  • 16.00-17.00 uur orgelspel/samenzang van verzoeknummers

Hoe dient u uw verzoek in?

  • via het Orgelfonds-kastje in de kerk (t/m zondag 1 maart)
  • middels een telefoontje naar coördinator Douwe Douma (t/m woensdag 4 maart)
  • tijdens het koffie-/theedrinken vooraf (alleen voor liederen uit het Liedboek).

Indien u graag wilt dat er bij uw nummer gezongen wordt, is het van belang dit tot uiterlijk woensdag 4 maart door te geven in verband met het drukken van de tekst(en).

We hopen op een gezellige muzikale middag.

P.S. Vergeet niet uw Liedboek mee te nemen!

 
Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"? Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"?
In december 2017 gaven we als gemeente een boekje met meditaties uit. Als vervolg hierop een volgend boekje uitgeven. Dit boekwerk wordt door u als gemeente samengesteld.
 
Wij nodigen u uit om vóór 1 maart 2020 kopij in te leveren voor het boekje “Ljochtpuntsjes”. Het kunnen zelfgeschreven meditaties, gebeden of liederen zijn. Maar misschien heeft u ook een inspirerend schilderij gemaakt? We kunnen dan proberen er een foto van te maken. 
 
Misschien heeft u ook een prachtige foto? Of nog iets anders. De teksten mogen zowel in het Nederlands als in het Fries.
 
Mogelijk dat we u ook persoonlijk benaderen voor een bijdrage. Wees niet te bescheiden over uw kunnen of over de kwaliteit. Als het uit uw hart komt, dan is het kostbaarder dan goud.
 
De kerkenraad stelt een redactie in. De redactie maakt een keuze uit de bijdragen. Het kan zijn dat we omwille van de variatie niet alles plaatsen. Uiteraard houden we u daarvan dan wel op de hoogte. De bijdragen worden geplaatst onder uw eigen naam.
 
De opbrengst van het boekje is ten bate van het onderhoud van de Kerk te Menaam. De kopij kunt u vóór 1 maart 2020 inleveren bij ds. Jeroen van Olffen of de jeugdouderling Bea de Jong-Buursma:
 
 
Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook!
Kijk op www.facebook.com/kerkmenaam