Welkom bij protestantse gemeente Menaam Welkom bij protestantse gemeente Menaam
Blijf via deze website op de hoogte van nieuws, actuele kerkdiensten en activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten!
 
Diensten in het 'Nije Ein' Diensten in het 'Nije Ein'
De erediensten vinden momenteel in principe (vanwege de kou) in het Nije Ein plaats. Sindskort staat ook hier een kerkorgel. De kerstdiensten (24 en 25 dec.) vinden wel plaats in de kerk zelf. 

 
Oproep beeldstreamen Oproep beeldstreamen
 
Kerkstoelen te koop Kerkstoelen te koop
Wegens ruimtegebrek wordt een aantal kerkstoelen te koop aangeboden. Prijs € 20,- per stuk, 4 stuks voor € 60,-. Belangstellenden kunnen mailen naar: kerkrentmeestersmenaam@outlook.com (uiterlijk 18 december). Bij grote belangstelling wordt er geloot. De opbrengst is bestemd voor optimalisatie van het audiovisiuele systeem in de kerk. 
 
Volg ons via kerkomroep.nl Volg ons via kerkomroep.nl
Volg onze kerkdiensten via kerkomroep.nl, via onderstaande button komt u op onze kerk uit:

 
Bijdrage kerstlijst KND Bijdrage kerstlijst KND
Wilt u ook dit jaar een bijdrage geven voor materialen en leuke activiteiten voor de kinderen? Alvast hartelijk dank! Maak een bedrag over op NL61 RABO 0373 7250 19 t.n.v. CVK Protestantse gemeente Menaldum inz. Kindernevendienst, o.v.v. Kerstlijst. Of doe een envelop met inhoud in de bus bij Alja Bakker (Romptastrjitte 15) of Klaske Klaver (Ljochtmisdyk 18). Of neem uw envelop mee naar de kerk. 

 
Bezinningstuin Bezinningstuin


De bezinningstuin bij de Lambertustsjerke is voor veel dorpsbewoners, bezoekers en toeristen ook afgelopen jaar weer een verrijking geweest. Op de zonnige zondag 12 november is deze prachtige foto van de Lambertustsjerke gemaakt, de kerk het vaste baken van geloof en hoop, midden in Menaam -
Hieke Joostema-Greidanus

Meer informatie over de bezinningstuin
 
Digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief
 
Deelstation Menaam Deelstation Menaam
Klik op de flyer: