PKN Menaam PKN Menaam

Maak kennis met de protestantse gemeente Menaam. Blijf op de hoogte van nieuws en actuele kerkdiensten en lees over de diverse activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten. 

 
Informatieavond project Nijkleaster Informatieavond project Nijkleaster

Op woensdag 6 maart is er een informatieavond over de pioniersplek (klooster) Nijkleaster. Dit naar aanleiding van vragen binnen onze kerkenraad over de aanbevelingsbrief van Classis  Fryslân m.b.t. deze pioniersplek. Henk Kroes, voorzitter van Stichting Nijkleaster, is bereid gevonden om een en ander over het project uit te komen leggen.
Een ieder is van harte welkom op deze avond in ons kerkgebouw. Het begint om 20.00 uur , vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar!

 
KSG dienst 17 maart KSG dienst 17 maart

Op 17 maart wordt de jaarlijkse Kind School Gezinsdienst georganiseerd. Dit is een samenwerking tussen CBS Eben Haëzer en de Protestantse gemeente Menaam. Van harte welkom iedereen! 

 
Verslag Gemeenteavond Verslag Gemeenteavond

Ieder jaar vind een jaarlijkse Gemeenteavond plaats. U kunt het verslag van 2018 hier downloaden

 
Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook!

Kijk op www.facebook.com/kerkmenaam