PKN Menaam PKN Menaam

Maak kennis met de protestantse gemeente Menaam. Blijf op de hoogte van nieuws en actuele kerkdiensten en lees over de diverse activiteiten. We willen een levende gemeente zijn, voor jong en oud, waarbij we omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Graag zien we u/jou tijdens onze erediensten of een van de activiteiten. 

 
Start adventproject Start adventproject

Vanaf 2 december start de kindernevendienst met het Adventproject 'Lichtdragers'. We lezen verhalen uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt. Door die antwoorden van God zien we dat zijn licht steeds meer gaat stralen. Dankzij zijn Geest zien wij in de adventstijd Gods liefde ook voor ons allen verschijnen. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Betlehem geboren werd. 

 
Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"? Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"?

In december 2017 gaven we als gemeente een boekje met meditaties uit. Als vervolg hierop willen in de loop van het nieuwe seizoen een volgend boekje uitgeven. Dit boekwerk wordt door u als gemeente samengesteld.
 
Wij nodigen u uit om tot uiterlijk 1 december 2018 kopij in te leveren voor het boekje “Ljochtpuntsjes”. Het kunnen zelfgeschreven meditaties, gebeden of liederen zijn. Maar misschien heeft u ook een inspirerend schilderij gemaakt? We kunnen dan proberen er een foto van te maken.
 
Misschien heeft u ook een prachtige foto? Of nog iets anders. De teksten mogen zowel in het Nederlands als in het Fries.
 
Mogelijk dat we u ook persoonlijk benaderen voor een bijdrage. Wees niet te bescheiden over uw kunnen of over de kwaliteit. Als het uit uw hart komt, dan is het kostbaarder dan goud.
 
De kerkenraad stelt een redactie in. De redactie maakt een keuze uit de bijdragen. Het kan zijn dat we omwille van de variatie niet alles plaatsen. Uiteraard houden we u daarvan dan wel op de hoogte. De bijdragen worden geplaatst onder uw eigen naam.
 
De opbrengst van het boekje is ten bate van het onderhoud van de Kerk te Menaam. De kopij kunt u inleveren bij ds. Jeroen van Olffen of de jeugdouderling Bea de Jong-Buursma.
 

 
Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook!

Kijk op www.facebook.com/kerkmenaam