Kerkelijke bijdrage en belasting Kerkelijke bijdrage en belasting

Al uw giften aan de kerk komen in aanmerking komen voor belastingaftrek. Wist u dat u door uw bijdrage op te geven aan de Belastingdienst u meer kunt geven voor hetzelfde geld? Als gemeente krijgen we dan meer geld binnen en dat is in ons aller belang, gezien het teruglopend aantal gemeenteleden/bijdragen via Kerkbalans.
 

lees meer »
 
Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje

Het schuldhulpproject is een project waarvoor we gemeenteleden zoeken die kortgezegd ‘maatje’ willen zijn van mensen met problemen die vaak van financiële aard zijn. Als maatje geef je weer hoop dat het goed kan komen. 

lees meer »
 
Menaam Tesaam Menaam Tesaam

Menaam Tesaam is ontstaan in 2015 en wil graag ouderen in contact met elkaar brengen. Verschillende partijen binnen Menaam zagen dat er steeds minder ontmoetingsplekken zijn in Menaam.

lees meer »
 
Inloopmiddag vluchtelingen Inloopmiddag vluchtelingen

In 2016 willen we wederom een inloopmiddag organiseren, maar dit keer samen met de diaconie van Dronrijp en de vluchtelingen die daar wonen. Voor deze middag zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die hierbij de diakenen willen ondersteunen.

lees meer »
 
Vluchtelingenhulp Menameradiel Vluchtelingenhulp Menameradiel

In het voorjaar van 2016 zijn de diaconieën in Menameradiel benaderd door Irene Langendijk uit Bitgum met de vraag om een fonds op te richten voor de vluchtelingen in de gemeente Menameradiel. Vluchtelingen kunnen in bijzondere gevallen een beroep doen op dit fonds. We zijn op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen en begeleiden.

lees meer »
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Heel veel jaren terug heeft de toenmalige vrouwenvereniging van onze kerk het verjaardagsfonds opgericht. Van het verjaardagsfonds zijn al heel veel mooie projecten betaald. 

lees meer »
 
Viering Heilig Avondmaal thuis Viering Heilig Avondmaal thuis

Wilt u tijdens de Avondmaalsvieringen graag meedoen, maar bent u door ziekte of handicap niet in staat aan de kerkdienst deel te nemen, dan brengen wij graag de wijn en het brood bij u thuis.

lees meer »
 
Ophaaldienst kerkdienst Ophaaldienst kerkdienst

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn of om andere redenen niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.

lees meer »
 
Bezoekdienst Bezoekdienst

Er is een bezoekdienst actief in onze gemeente. Langdurig zieken en vaak ook ouderen worden regelmatig bezocht door gemeenteleden van onze kerk om zo het contact met de gemeente te onderhouden.

lees meer »
 
Missionair gemeente-zijn Missionair gemeente-zijn

Ik wil niet naar een studiekring… Ik ben meer een “doener”. Welkom op de avond voor missionair gemeente-zijn. 

lees meer »
 
Beluister... Beluister...