Deel station Menaam Deel station Menaam
 
Steentje bijdragen aan de collecte Steentje bijdragen aan de collecte
Tijdens en na afloop van de eredienst wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerkrentmeesters en de derde voor een bijzonder doel.

Om de gemeente er meer bij te betrekken vragen we u wanneer u een collectedoel heeft waar u of uw familie bij betrokken is of een warm hart toedraagt, dit bij ons kenbaar te maken. We kunnen dan samen met u er naar kijken wat wij voor dat doel kunnen betekenen als gemeente en diaconie. De Diaconie beveelt dit van harte bij u aan.
 
 
World Servants World Servants
De diaconie geeft voor de dromen van mensen ver weg en bouwt zo mee aan beter onderwijs, goede gezondheidszorg en essentiële sociale voorzieningen op veel verschillende plekken in de wereld.
Maar we kunnen ook mééwerken in de letterlijke zin van het woord.

Meegaan met World Servants is een avontuur dat het leven van oudere tieners en jongvolwassenen  verandert. Een paar weken met een groep vrijwilligerswerk doen in het buitenland verbreedt je horizon. Je maakt nieuwe vrienden, ontdekt andere culturen en verlegt grenzen. Een ander dienen verandert alles!

Wij willen dit seizoen verkennen of er vanuit Menaam, eventueel in samenwerking met andere dorpen, belangstelling is om mee te werken aan een project op een plek in deze wereld waarmee wij het leven van generaties kunnen verbeteren. Daarvoor zijn stimulerende ouders/ouderen en betrokken jongeren nodig. Wilt u / wil je met ons meedenken? Geef je dan op via het opgaveformulier in deze Bouwstenen.

Voor meer informatie over World Servants en de projecten: Werkvakantie in een ontwikkelingsland (worldservants.nl)
 
Samen Stampotten Samen Stampotten
Buiten is het donker, regenachtig en koud: tijd voor stamppot! Wij willen graag mensen samenbrengen Gezellig samen eten. We gaan door in de winter in het nieuwe seizoen met: “Samen Stamppotten”, elke eerste woensdag van de maand. Data: 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april.
 
 
Uistapje ouderen 65+ Uistapje ouderen 65+
Bent u toe aan een uitje? Niks is zo fijn als een dagje erop uit gaan. Ook als je oud bent! De diaconie gaat weer een leuke dag organiseren om ouderen de mogelijkheid te bieden om op stap te gaan. Zo’n dagje weg is erg waardevol. En u kunt ook mee!


 
 
Schuldhulpmaatjes Schuldhulpmaatjes
Binnen gemeente Waadhoeke zijn acht diaconieën van de Protestantse kerken  betrokken bij de oprichting van het ‘SchuldHulpMaatjes –project’. Dit initiatief wordt op heel veel plaatsen in Nederland uitgevoerd, en wordt ondersteund door de landelijke kerk en Kerk in Actie. Deze stichting wil graag mensen helpen die problemen hebben die vaak van financiële aard zijn. De achtergrond hiervan is dat we als Kerk ook meer voor de mensen in onze omgeving willen betekenen, en proberen daadwerkelijk vanuit de Christelijke gedachte een bijdrage te willen leveren. De diaconieën zijn juist ontstaan voor mensen met noden van allerlei aard.

De stichting is op zoek naar mensen die bereid zijn om als ‘maatje’ te fungeren. Dit houdt in dat je als ‘maatje’ een vertrouwenspersoon bent voor mensen met problemen en hen helpt om het een en ander weer op de rit te krijgen. Hiervoor wordt door de stichting een korte cursus gegeven hoe je mensen kan helpen die het overzicht even kwijt zijn. Wilt u meer weten over het werk van deze stichting, die dus nu ook actief is binnen onze regio dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen. Er is ook meer informatie te vinden op de website www.schuldhulpmaatje.nl.

Kent u iemand die hulp nodig heeft? Neem dan contact op met een diaken en/of coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Verjaardagsfonds doorstart per 1 januari 2023
 
lees meer »
 
Viering Heilig Avondmaal thuis Viering Heilig Avondmaal thuis
Wilt u graag meedoen met de Avondmaalsvieringen maar bent u door ziekte of een handicap of andere redenen niet in staat om aan de kerkdienst deel te nemen, dan willen we u toch in de gelegenheid stellen om dit te vieren. Wij brengen u dan graag het brood en de wijn bij u thuis.
 
Ophaaldienst kerkdienst Ophaaldienst kerkdienst
Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn of om andere redenen niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.

 
lees meer »
 
Bezoekdienst Bezoekdienst
Er is een bezoekdienst actief in onze gemeente. Langdurig zieken en vaak ook ouderen worden regelmatig bezocht door gemeenteleden van onze kerk om zo het contact met de gemeente te onderhouden.

 
lees meer »