zondag 9 april 2023 om 9.30

Pasen                   m.m.v. gelegenheidskoor
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 9 april, 09.30 uur            Pasen                   m.m.v. gelegenheidskoor
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A. de Boer
Lector: mevrouw A. Algra-Gillebaard
Ouderling: mevrouw A. Algra-Gillebaard
Diaken: familie Posthumus
Schriftlezing: Johannes 20:1-18 (nbv21), Opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Collecte: Kerk-In-Actie werelddiaconaat Moldavië – Kerk helpt kwetsbare mensen.
Kleur: wit.

terug