zondag 2 april 2023 om 9.30

6de zondag in de 40-dagentijd            Palmpasen
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 2 april, 09.30 uur        6de zondag in de 40-dagentijd            Palmpasen
Fryslân voor Moldavië
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw A. Idsinga-Baarda
Lector: mevrouw A. Bootsma-Dijkstra
Diaken: de heer J. Kloosterman
Schriftlezing: Mattéus 26:1-27, 66.
Kindernevendienst: Kerkvenster: Lijden en sterven.
Collecte: Kinderen en jongeren PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel
Kleur: paars

terug