zondag 18 juni 2023 om 9.30

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 18 juni, 09.30 uur       Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw A. Idsinga-Baarda
Diaken: Alle diakenen (Ambtsdragers en Diaconaal Ondersteuners).
Lector: mevrouw A. Algra-Gillebaard
Collecte: Actualiteit. Diaconaal.
Kleur: wit
Er is vandaag ook tienerkerk.
Aansluitend: Daar preek je me wat.

terug