zondag 15 oktober 2023 om 9.30

Eredienst, Uitgelicht - Uitgelegd
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 15 oktober, 09.30 uur             Uitgelicht - Uitgelegd
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw A. Idsinga-Baarda
Diaken: de heer J. Kloosterman
Lector: mevrouw A. Algra-Gillebaard
Collecte: Schuldhulpmaatje
Bijbel Basics Rooster: Psalm 84:1-84:13, Een lied over de tempel.
Kleur: groen

terug