zondag 22 oktober 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Mevrouw Nelleke Berntsen uit Leeuwarden
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 22 oktober, 09.30 uur
Voorganger: mevrouw Nelleke Berntsen
Organist: mevrouw J. Bakker-Reitsma
Ouderling: mevrouw J. Stienstra
Diaken: de heer J. Kloosterman
Collecte: Werelddiaconaat, Indonesië.
Kleur: groen

terug