zondag 29 oktober 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 29 oktober, 09.30 uur
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw K. Klaver
Diaken: de heer B. Veenstra
Lector: Familie D. Coster
Collecte: Kinderen en jongeren goed voorbereid op weg
Bijbel Basics Rooster: Romeinen 3:21-3:32, God redt iedereen die gelooft.
Na de dienst is er vanmorgen Daar Preek Je Me Wat
Kleur: groen

terug