Oecumenische gesprekskring Oecumenische gesprekskring
Ook dit seizoen gaat deze oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer verder . In het nieuwe seizoen willen we het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen bespreken.
lees meer »
 
Oecumenische vieringen Oecumenische vieringen
Een aantal enthousiaste parochianen van de RK kerk en gemeente leden van de Protestantse kerk uit Menaam en Dronryp organiseren al jaren drie keer per jaar een oecumenische viering. Samen met de voorgangers worden er verschillende diensten opgezet.
lees meer »
 
Stap voor Stap Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen.
lees meer »
 
Zangavonden nieuw liedboek Zangavonden nieuw liedboek
Om meer bekend te raken met het nieuw liedboek worden er zangavonden georganiseerd. Medewerking wordt verleend door koor en muzikanten vanuit de gemeente. 
lees meer »