Begraafplaats Begraafplaats
Informatie:
koster Anke Visser
T: 0518-451456

Administratie graven:
Maaike de Boer
Greftswal 9
9036 LM Menaam
T: 0518-452367
E: maaikedeboer@hetnet.nl
terug