Bevestiging ambstdragers

Bevestiging ambstdragers
De kerkenraad is erg verheugd dat binnen een kort tijdsbestek alle vacatures voor ambtsdragers zijn ingevuld! Maandag 5 maart is er een informatiebijeenkomst voor de ambtsdragers die bevestigd worden en die afscheid nemen. De bevestigingsdienst is op 25 maart, waar het combo haar muzikale medewerking aan zal verlenen (het is dan tevens Palmpasen.) 
terug