Bezoekdienst Bezoekdienst
Zoals u wellicht weet is er een bezoekdienst actief in onze gemeente. Langdurig zieken en vaak ook ouderen worden regelmatig bezocht door gemeenteleden van onze kerk om zo het contact met de gemeente te onderhouden. Dit is dankbaar werk om er voor elkaar te zijn in onze gemeente. Wilt u graag eens bezoek ontvangen of zou u wel eens een bezoek aan een gemeentelid willen brengen, dan kunt u dit aangeven bij één van de diakenen.
 
terug