Bidstond Bidstond
Vanaf vrijdagmorgen 3 september is er weer elke vrijdagochtend een bidstond. We komen samen in de kerk. De bidstond begint om 08.45 uur en duurt uiterlijk tot 09.30 uur. We delen met elkaar onderwerpen om voor te bidden. We lezen de Dagteksten uit het gebedenboekje van de Hernhutters. We zijn samen stil en we doen voorbede. Ook gemeenteleden kunnen verzoeken om voorbeden tijdens deze bidstonden. We zoeken de stilte en het aangezicht van God. U hoeft zich niet op te geven voor deelname. Tijdens de schoolvakanties is er geen bidstond.
terug