Bijbelquiz 28 oktober
14 okt 2016 Bijbelquiz 28 oktober
Op vrijdagavond 28 oktober organiseren we weer te Menaam de plaatselijke Bijbelquiz, als aanloop naar de Bijbelzondag, zondag 30 oktober. Net als vorig jaar testen we niet wie het meeste weet, maar leren we op een speelse en gezellige manier de Bijbel beter kennen.

Noteer de avond in uw agenda! De kerk is open om 19.45 uur en de ontvangst is met koffie/thee/anders. Aanvang van het programma om 20.00 uur. Er zijn weer leuke prijzen te verdienen.

Oefenvraag vandaag: Waar wordt de Passion op 13 april 2017 gehouden?
A) Amsterdam
B) Zwolle
C) Leeuwarden.

Antwoord op 23 oktober :-)

Tot ziens!
Opgaven via opgave formulier in de kerk (16 en 23 oktober) of via froukjedevries@chello.nl of menaldum@filternet.nl

Namens de NBG-commissie,
Froukje Meersma-de Vries, Ds Jeroen van Olffen, Christa Akkerboom-Hondema
terug