Bijdrage kerstlijst jeugdwerk Bijdrage kerstlijst jeugdwerk
De 'kerstlijst' is een jaarlijkse traditie. We vragen u aan het eind van het jaar of u een bijdrage wilt geven voor het jeugdwerk. De opbrengst is bestemd voor materialen en activiteiten voor de kinderen/tieners.

Wilt u een gift doen? Dan kan door een bedrag over te maken op NL61 RABO 0373 7250 19 t.n.v. CVK Protestantse gemeente Menaldum inz. Kindernevendienst, o.v.v. Kerstlijst. Of doe een envelop met inhoud in de bus bij Alja Bakker (Romptastrjitte 15) of Klaske Klaver (Ljochtmisdyk 18). Of neem uw envelop mee naar de kerk. 


terug