Bouwstenen: activiteiten in de gemeente Bouwstenen: activiteiten in de gemeente
De protestantse gemeente Menaam wil een levende gemeente zijn. 'Bouwstenen' is de naam van het programmaboekje met activiteiten die plaatsvinden binnen de protestantse gemeente Menaam. Voor kinderen, tieners, volwassenen en ouderen zijn er volop mogelijkheden om te groeien in geloof. Op die manier kunnen we samen gemeente zijn en kunnen we groeien in de relatie met elkaar en met God.

Voorwoord Bouwstenen 2021-2022
 
"Van U is de toekomst"

Van U is de toekomst. Niet mijn toekomst, maar de toekomst die ons toe komt. De Bijbel is het verhaal van God die met ons onderweg is. Waar onze weg schijnbaar doodlopend is, opent God het perspectief op een doorgang. Is dit niet de verbeelding van de bevrijding uit Egypte en de doortocht door de Schelzee? Dit is de Redding door Jezus Christus. Waar wij gedoemd waren om te sterven neemt de Zoon van God onze schuld op zich. Onze doodlopende weg breekt Hij door. Door het Kruis heen komen wij in Zijn Licht. Als mensen zijn we sterfelijk. We worden hierdoor bepaald. Maar wie zegt ons dat de dood het einde is? De dood heeft geen betekenis. God geeft ons de toekomst. Als Kerk en als plaatselijke gemeente hopen we vele activiteiten in het nieuwe seizoen aan te bieden. Maar de afgelopen twee seizoenen werden we er bij bepaald dat het nooit vanzelfsprekend is. Voor mij is het gebed aan het begin van elke eredienst, ”Wij danken U dat we bij elkaar kunnen komen” actueler dan ooit. We komen en fysiek bij elkaar en via de multimedia (radio, internet). Terwijl ons als Christenen niets in de weg wordt gelegd blijkt de weg naar de kerk afgesneden te kunnen worden. Maar Kerk-zijn vindt niet alleen binnen de muren van een kerkgebouw plaats. Kerk-zijn is waar mensen iets van God in ons ervaren. Van U is de toekomst, is het kloppend hart van gemeente-zijn. We overleven niet, maar we ontvangen het leven om door te geven. Ik wens U inspiratie toe bij het bepalen van de activiteiten waar u komend seizoen aan mee wilt doen. Meer dan de afgelopen jaren weten we: stel niet uit wat nu (nog) kan. En soms bieden uitzonderlijke situaties (beperkingen) ook bijzondere mogelijkheden. Kerk-zijn is niet massaliteit of grote aantallen. Kerk-zijn kan genoeg hebben aan het delen van elkaars verlangen. Dit verlangen wordt ons ingegeven door Gods Geest. Het verlangen naar een tijd waarin we mens-zijn zoals het bedoeld is. Het Koninkrijk van God is nabij. Het is dichterbij dan we lange tijd hebben gedacht. Het zal prachtig zijn. En wij zijn uitgenodigd om erbij te zijn.

Ds. Jeroen van Olffen
terug