Bouwstenen Bijbel School Bouwstenen Bijbel School
In onze regio wordt in het seizoen 2016/2017 een cursus gegeven waar ook ds. Jeroen van Olffen bij betrokken zal zijn. De cursus is een verdiepingscursus voor iedereen die meer wil weten over God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Oude- en Nieuwe Testament, Doop, Avondmaal … en het gaat niet alleen om theologische kennis. De rode draad door de BBS (Bouwstenen Bijbel School) is dat geloven het bouwen aan een relatie met God is.
 
De deelnemers komen vanaf donderdagavond 22 september samen in “De Fontein”, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden. De cursus is tweejarig en kost € 80,- euro per jaar. Hiervoor krijgt u de cursusmap, de koffie/thee.
Het bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL20 RABO 0121 5994 77. Van de cursisten wordt verwacht zoveel mogelijk alle lessen bij te wonen. Als u zich via “Bouwstenen” opgeeft is samen rijden wellicht mogelijk.

 
Data: in 2016 zijn dit 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11 en in 2017: 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 2/3 en 9/3.
terug